آوای اورامانات:براساس گزارشهاواخباردریافتی دكترمنوچهری ووزیربهداشت ودرمان پنج شنبه (فردا)واردكرمانشاه می شوند.

این گزارشات حاكیست دكترمنوچهری نماینده مردم شریف پاوه واورامانات به همراه دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیربهداشت ودرمان فردا واردكرمانشاه می شوند.

 براساس اخباردریافتی این سفرجهت افتتاح پرو‍‍ژه وپایگاههای بهداشت ودرمان ورسیدگی به مشكلات موجود دراین حوزه ونیزرفع مشكلات دارو ودرمان ورسیدگی به انتقادات وپیشنهادات مردم انجام می گیرد.

لازم به ذكراست كه پروژه جدیدالاحداث توسعه اورژانس بیمارستان قدس شهرستان پاوه همزمان باافتتاح ده مورداورژانس درسطح استان بصورت ویدئوكنفرانس موردبهره برداری وافتتاح قرارمی گیرد.